Audit Consulting presta diversos serveis relacionats amb la revisió financera.

Àrea d’auditoria
  • Auditoria dels comptes anuals
  • Revisions limitades
  • Evaluació dels sistemes de control intern
  • Anàlisis de costos
  • Certificacions i revisions de fets concrets
  • Peritatges i actuacions en procediments judicials

Si teniu qualsevol dubte

CONSULTEU-NOS